Maskiner för lasergravering, rengöring, svetsning och märkning

Få ett citatplan
Garantipolicy

Garantipolicy

Din produktgaranti

Vi uppskattar mycket ditt intresse för CHUKE.Denna begränsade garanti gäller endast för köp gjorda från CHUKEmachine .com.

VIKTIGT: GENOM ATT ANVÄNDA CHUKE-PRODUKTEN GODKÄNNER DU ATT VARA BUNDEN AV VILLKOR FÖR CHUKE-GARANTI SOM ANGES NEDAN.

VILKA DELAR TÄCKS I UNDERHÅLLSPOLICYEN?

CHUKE garanterar alla CHUKE-märkta produkter och tillbehör som medföljer originalförpackningen ("CHUKE-produkten") mot felaktiga material och tillverkningsfel när de används normalt i enlighet med CHUKE:s riktlinjer, under en period av ETT (1) ÅR ("Garantiperiod" ) från det ursprungliga inköpsdatumet.CHUKEs riktlinjer inkluderar, men är inte begränsade till, informationen som ges i användarguiderna/manualerna, tekniska specifikationer och servicekommunikation.

Under garantiperioden åtar sig CHUKE det fulla ansvaret för att reparera eventuella skador eller defekter som uppstått vid normal användning, orsakade på grund av felaktigt utförande, utan kostnad för kunden.

HUR KORRIGERAR CHUKE PROBLEMEN?

CHUKE kommer att ersätta de felaktiga delarna med nya eller renoverade reservdelar – utan kostnad för kunden.

HUR LÅNG ÄR GARANTIEN FÖR MASKINEN?

Ett år (365 dagar från inköpsdatum)

VAD TÄCKS INTE AV DENNA GARANTI?

Denna garanti gäller inte för produkter eller tillbehör som inte kommer från CHUKE, även om de förpackas eller säljs tillsammans med CHUKE-produkter.Se licensavtalet som medföljer produkten/tillbehören som inte kommer från CHUKE för information om användning och dina rättigheter.CHUKE garanterar inte att driften av CHUKE-produkten kommer att vara felfri eller oavbruten.

Denna garanti gäller inte för:

● Skador orsakade av underlåtenhet att följa instruktioner som rör användningen av CHUKE-produkter.

● Fel på grund av missbruk, olycka, felaktig användning, brand, jordbävning, vätskekontakt eller andra yttre orsaker eller naturkatastrofer.

●Problem som härrör från service utförd av någon annan än en CHUKE eller CHUKE auktoriserad representant.

● Modifieringar eller ändringar av funktionalitet eller kapacitet utan skriftligt godkännande av CHUKE.

● Naturligt åldrande eller slitage av CHUKE-produkten.

DITT ANSVAR

Gå till och granska CHUKEs onlineresurser innan du söker garantiservice.Om CHUKE-produkten fortfarande har problem efter att ha använt våra resurser, vänligen kontakta oss.

En CHUKE-representant hjälper dig att avgöra om CHUKE-produkten behöver servas och, om den gör det, kommer den att informera dig om de steg som CHUKE kommer att vidta för att lösa problemet.

ANSVARSBEGRÄNSNING

UTOM SOM ANGES I DENNA GARANTI, ÄR CHUKE INTE ANSVARIGT FÖR NÅGRA ANDRA SKADOR, VARJE OAVSIKTLIGA ELLER FÖLJDSKADOR, SOM RESULTAT AV NÅGOT BROTT PÅ GARANTI ELLER VILLKOR.

INTEGRITET

CHUKE kommer att underhålla och använda kundinformation i enlighet med CHUKE Customer Privacy Policy.

ALLMÄN

För förtydliganden eller frågor om garanti, vänligen

Klicka här

Inquiry_img